Standardní služby (zahrnuté v měsíčních zálohách na služby a energie)

Služby správce:

 • správa a chod celé rezidence Nová Véska
 • údržba areálu
 • provoz společenské místnosti
 • úklid společných prostor

 

Nadstandardní služby

Dle individuálních potřeb nájemníků

 • opravy a montáže v bytech
 • úklid v domácnosti
 • donáška jídel – výběr z nabídky až 5 teplých jídel denně
 • nákupy
 • přeprava
 • výlety, kulturní akce a pod.
 • pomoc s administrativou, úřady a pod.
 • kadeřnictví, manikúra, pedikúra

 

Další služby

Lékařská služba

Je vykonávána v souladu s příslušnými zákony a předpisy ČR.

V případě zájmu může být senior přeregistrován ke smluvnímu praktickému lékaři.

 

Zdravotnická služba

Jedná se o služby poskytované zdravotnickým personálem (zdravotní sestry) a jsou poskytovány na základě předchozí individuální dohody klienta s poskytovatelem služeb.

Služba zahrnuje:

 • zdravotní ošetřovatelská péče
 • ošetřovatelská péče v domácnosti

 

Ošetřování pacientů v domácím prostředí je hrazeno zdravotními pojišťovnami, pokud je zdravotní péče indikována lékařem, dle vyhlášky 45/1997 Sb.

 

Pečovatelská služba (Domácí pečovatelky / hospodyně)

Jedná se o služby poskytované domácími pečovatelkami a jsou poskytovány za úhradu a na základě předchozí individuální dohody.

Poskytované služby

 • Dovoz nebo donáška jídla
 • Pomoc při přípravě jídla a pití
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Běžný úklid a údržba domácnosti
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezónního úklidu a po malování
 • Běžné nákupy a pochůzky
 • Velký nákup např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • Praní a žehlení osobního a ložního prádla + drobné opravy
 • Doprovod k lékaři a na úřady
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • další možné dle domluvy

 

Služby jsou hrazeny na základě konkrétní dohody mezi klientem a hospodyní a jsou podrobně uvedeny v příslušných cenících.

Naše další Rezidence: